Disclaimer: ข้อมูลทั้งหมดใน blog นี้ มิได้หวังผลในเชิงการค้าแต่อย่างใดสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆ ได้ ตราบใดที่มีการอ้างอิงต้นฉบับ และแจ้งให้สมาชิกของประชาคมทราบว่าขอนำไปใช้ที่ใด ห้ามผู้อื่นนำไปข้อความในเว็บนี้ไปพิมพ์จำหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อเขียน โปรดติดต่อกันเองระหว่างผู้ขอใช้และผู้เขียน การเสนอความเห็น ขอให้ใช้ภาษาที่สุภาพและเขียนอยู่ในเนื้อเรื่อง หากท่านพบข้อความที่ไม่เหมาะสม โปรดแจ้งลบพร้อมอธิบายเหตุผลด้วย

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2553

WebEx คืออะไร??

WebEX คือ หนึ่งในเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้นซึ่งประกอบด้วย feature ต่างๆ เช่น การประชุม การสัมมนาทางไกล ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ โดยที่อีกฝ่ายไม่จำเป็นต้องเดินทาง เราสามารถที่จะนัดหมายการประชุมได้ล่วงหน้า เป็นการสื่อสารแบบ real-time ที่รองรับได้ทั้งภาพวีดีโอ เสียง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล นอกจากนั้นเรายังสามารถทำ presentation และทำงานร่วมกับ applications ต่างๆ ได้อย่างมากมาย จากที่กล่าวมาเราสามารถนำคุณสมบัติของ WebEx ไปประยุกต์ใช้ในงานต่างๆ ได้อีกมากมายเช่น Online-Training, Virtual Classroom รวมไปถึง Remote Cooperate โดยที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถทำงานผ่านหน้าเว็บไซต์ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องดาวน์โหลดซอฟต์แวร์หรือติดตั้งฮาร์ดแวร์ใดๆ เพิ่มเติม

1 ความคิดเห็น:

  1. เหมือนจับเอาความสามารถของหลายๆโปรแกรมมารวมกันเลยครับ เจ๋งๆ

    ตอบลบ